PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya.

10 Program Pokok PKK pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu :

 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 2. Gotong Royong
 3. Pangan
 4. Sandang
 5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
 6. Pendidikan dan Ketrampilan
 7. Kesehatan
 8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
 9. Kelestarian Lingkungan Hidup
 10. Perencanaan Sehat

Struktur Pengurus PKK Desa Gebangsari

1. Ketua : Nurningsih
2. Wakil Ketua I : Sumartini
3. Wakil Ketua II :
4. Wakil Ketua III :
5. Sekretaris I : Chomsiyatun
6. Sekretaris II : Wiwit Listiyawati
7. Bendahara I : Juna Marlina
8. Bendahara II : Siti Maswiyah
9. Pokja I
    Ketua :
    Wakil : Ratin
10. Pokja II
    Ketua : Siti NR
    Wakil : Satri
11. Pokja III
    Ketua : Cahowati
    Wakil : Sri Chayati
12. Pokja IV
    Ketua : Siti Nur K
    Wakil : Marlina

Agenda Rutin :

 1. POSBINDU
 2. POSYANDU
 3. Pemeriksaan Kesehatan
 4. Arisan