RT/RW

Daftar Nama Ketua RT dan RW

 1. NANANG SULEMI (ket Rw I)
 2. ABIDIN (ket Rt 01/01)
 3. SURATNO (Ket Rt 02/01)
 4. SUGENG PURNAWAN (ket Rt 03/01)
 5. SUGIANTO (Ket Rt 04/01)

 

 1. SUGIONO (Ket II)
 2. SLAMET (ket Rt 01/02)
 3. MARSONO (Ket Rt 02/02)
 4. SAMINO (ket Rt 03/02)
 5. SUBUR (Ket Rt 04/02)

 

 1. ANIFUDIN (ket Rw III)
 2. TRI YOGA PURWANTO (ket Rt 01/03)
 3. HANDOYO (Ket Rt 02/03)
 4. WARISNO ket Rt 03/03
 5. ROIS (Ket Rt 04/03)

 

 1. KASIMIN (ket Rw IV)
 2. SARIFUDIN (ket Rt 01/04)
 3. SARIJAN (Ket Rt 02/04)
 4. SUDARSONO (ket Rt 03/04)
 5. MUJIONO (Ket Rt 04/04)

 

 1. NGADIMAN (Ket Rw V)
 2. AGUS SUYATNO (ket Rt 01/05)
 3. M SOIM (Ket Rt 02/05)
 4. TUKIJAN (ket Rt 03/05)

 

 1. EKO ADI PURWANTO (ket Rw VI)
 2. SUMARKO (ket Rt 01/06)
 3. MARWITO (Ket Rt 02/06)
 4. PARYONO (ket Rt 03/06)
 5. SUDIMAN (Ket Rt 04/06)